Infokanál operátora T-Mobile bude mít název Magenta TV – Rádia a televize


Rádia a televize

Infokanál operátora T-Mobile bude mít název Magenta TV
Rádia a televize
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání schválila změnu názvu programu společnosti T-Mobile Czech Republic z původního názvu T-Mobile Info na Magenta TV. Operátor vlastní licenci k provozování svého infokanálu od dubna 2017. Muž přepíná programy na ...