T-Mobile seznámil novináře se svými plány pro rok 2016. Chce pokračovat v mohutných investicích do sítě, dokončit pokrývání signálem LTE a rozjet konečně IoT síť SIGFOX. Na tradičním novoročním obědě s novináři T-Mobile zrekapituloval rok 2015 a představil své plány pro rok 2016. V uplynulém roce především ...